Sistema Cra

 

Com són les classes?

Els alumnes assisteixen a classe una hora setmanal i, a través d’unes fitxes de treball, fan activitats de comprensió lectora, proves de velocitat lectora, proves i pràctiques de memorització amb diferents tècniques i resolució d’activitats o problemes relacionats amb allò que han llegit, après, memoritzat...

 

Quina metodologia se segueix?

És primordial que els alumnes aprenguin a treballar de manera autònoma i a gestionar el temps de feina i de pauses, per això s’ha eliminat al màxim el llenguatge verbal. Cada alumne té un grapat de targetes de colors amb les quals es comunica amb el monitor. Per exemple: mentre estan treballant tenen sempre una targeta verda; si necessiten fer una prova de lectura mostren la rosa; si han de fer una activitat de memorització mostren la cel... si volen fer una pausa han de mostrar la targeta groga i tenen un minut per descansar i si tenen dubtes poden mostrar la targeta vermella. Així s’aconsegueix que aprenguin a gestionar i a combinar els moments de feina amb les pauses (sempre limitades) i amb els dubtes que poden demanar (també limitats), d’aquesta manera se’ls fa més responsables i més autònoms.

 

A qui va adreçat?

Poden començar l’SCRA alumnes que cursin entre 3r i 6è de primària. Tenguin l’edat que tenguin sempre es comença pel primer escaló, perquè a cada escaló hi ha unes determinades tècniques, pràctiques, etc. que no es poden botar. La diferència serà que els alumnes més joves tendran una progressió més lenta i progressiva, i els més grans, passaran els nivells de manera més ràpida. Cada alumne avança al seu ritme i no necessita canviar ni d’horari ni de grup per poder passar al nivell següent.

 

Què és?

El SISTEMA CRA parteix dels tres principis bàsics
que han de regir qualsevol procés d’aprenentatge:

• Comprensió

• Retenció

• Aplicació

 

L’SCRA pretén dotar els infants de les eines necessàries per tal que vagin adquirint tota una sèrie d’eines que els ajudaran a millorar la seva comprensió (auditiva i visual). Aquesta és la primera fita a assolir: la comprensió, però, no és suficient, sinó que una vegada que s’ha comprès s’ha de retenir, per això, l’SCRA aporta metodologies, activitats, trucs, etc. que ajuden a la memorització a curt, mitjà i llarg termini. Finalment quan l’infant ha entès una cosa i l’ha memoritzada ha d’estar preparat per aplicar-la.

Exemple: és freqüent trobar un infant que sap perfectament que 2x6 són 12, però que si li planteges el problema “En un pati hi ha sis companys que juguen a bolles, en tenen dues per hom, quantes bolles tenen en total?”  no sap que basta fer una multiplicació tan fàcil com aquesta en comptes de sumar totes les bolles.

L’objectiu, per tant, de l’SCRA, és aconseguir que

l’infant comprengui, retengui i després, sigui capaç d’aplicar allò que sap i que té dins el seu bagatge.

 

Com s'ensenya?

El SISTEMA CRA parteix de dues idees principals des del punt de vista metodològic:

• Progressió adaptable

• Aprenentatge autoregulable

Cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge, per la qual cosa és el sistema que s’ha d’adaptar a l’alumne i no a l’inrevés. L’SCRA està estructurat de tal manera que cadascú pot anar seguint el seu ritme i avançar més lentament o ràpidament depenent de les seves possibilitats, aptituds, edat, etc. per això, aquest és un sistema que permet una progressió adaptada a cada cas.

Aquest sistema, endemés,  no parteix de la metodologia clàssica de classe “explicació professor - activitats alumnes”, sinó que és l’alumne que gestiona la seva pròpia feina, la corregeix, la revisa... és a dir, l’alumne agafa el paper actiu de la seva formació, i el professor passa a ser un coach, un guia, un suport, un supervisor en el camí que l’infant ha de seguir.

 

Com s'estructura?

L’SCRA està dividit en cinc nivells (A-B-C-D-E) anomenats escalons.

Tots els alumnes han de començar pel primer escaló i han d’anar treballant amb els materials d’A. Tota la feina que va fent l’alumne és avaluada i quantificada, de tal manera que en assolir els marges establerts, l’alumne farà una prova i, si la supera, passarà a l’escaló següent. Cada alumne farà el canvi d’escaló depenent del seu ritme de treball, així, hi haurà alumnes que podran canviar d’escaló molt ràpidament, i d’altres que necessitaran  més temps.

Una vegada acabada la prova final del nivell E l’alumne haurà finalitzat amb èxit el MÒDUL 1 del SISTEMA CRA i haurà assolit un nivell de comprensió corresponent a 2n d’ESO.

 

On estam?

Contacta amb nosaltres

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

© Acadèmia Estudi 2014     info@academiaestudi.com · Espanya · Illes Balears · SA POBLA General Marzo, 48 · ✆ 971 86 27 36                   Avis Legal