Exàmens oficials

Els nostres nivells d'estudis estan totalment adaptats al MCER

(Marc Comú Europeu de Referències de la Llengua).

Posem a disposició dels / les alumnes / as dos models d'exàmens:

• Trinity College London.

• Cambridge.

 

 

 

 Tabla d'equivalències segons el Marc Comú Europeu de Referències de la Llengua:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarregar taula

 

 

Trinity

Per què Trinity? Quines són les equivalències dels exàmens de Trinity?

L'Acadèmia Estudi és un centre examinador de Trinity College London,

aquest fet ens acredita per poder realitzar els exàmens oficials adaptats

al Marc Comú Europeu de Referència Lingüística, A1 - A2 + B1 - B2 - C1 - C2

 

En què consisteixen els exàmens?

Els exàmens es fan un cop l'any, al mes de juny, a les instal · lacions del mateix centre.

Aquests exàmens certifiquen el nivell oral de competència lingüística, cada alumne/a haurà de demostrar la seva habilitat comunicativa mitjançant una xerrada cara a cara amb el/la examinador/a.

La durada de l'entrevista és de 5 a 15 minuts depenent del nivell.

El/la professor/a del nostre centre és el/la que determina el nivell més adequat al

que s'ha de presentar el/la alumne/a.

Això fa aconseguir, any rere any, un 98% d'aprovats.

 

Cambridge

L’ acadèmia Estudi prepara els exàmens d'anglès: KEY - PET - FCE - CAE - CPE de la Universitat de Cambridge.

Aquests exàmens estan totalment adaptats al MECR i estan reconeguts a nivell mundial.

 El nostre percentatge d'aprovats està entre un 98%.

 

 

© Acadèmia Estudi 2014     info@academiaestudi.com · Espanya · Illes Balears · SA POBLA General Marzo, 48 · ✆ 971 86 27 36                   Avis Legal